Schoolgaande kind

Het schoolgaande kind
Op deze leeftijd wordt het sociale aspect van het bewegen, het meedoen ook steeds belangrijker.
Kinderen kunnen motorisch steeds meer en dit zie je terug in hun motorische vaardigheden. Deze worden steeds complexer, waardoor ook veel meer interactie met anderen mogelijk is.
Sport- en spelactiviteiten vragen inzicht en variatie van de motoriek.
Daarnaast wordt de eisen voor de fijne motoriek ook steeds verfijnder. Het schrijftempo gaat bijvoorbeeld omhoog. Veel bewegingen verlopen inmiddels geautomatiseerd; hetgeen betekent dat het kind niet meer over na hoeft te denken.

Wat kan kinderfysiotherapie Lutmers betekenen?
Als de motorische ontwikkeling niet zo makkelijk verloopt dan kunnen wij, als kinderfysiotherapeuten, vaak goed helpen om in een 1 op 1 situatie deze motorische vaardigheden te trainen. Dit kan zowel om grofmotorische vaardigheden zoals gooien, vangen, rennen, klimmen etc gaan, als om fijnmotorische vaardigheden, zoals bijvoorbeeld het schrijven.
Het motorisch niveau van uw kind zal in kaart worden gebracht middels onderzoek. Dit vindt op de praktijk plaats. Behandeling, voorlichting en adviezen zullen al spelenderwijs zo goed mogelijk aansluiten bij de situatie van u en uw kind.

Uiteraard kunnen wij ook hulp bieden bij sport- en groeigerelateerde klachten. Inzicht in de klacht is hierbij heel belangrijk.

Voorbeelden van hulpvragen kunnen zijn:

• Uw kind heeft moeite met het ontwikkelen van de voorkeurshand
• Uw kind heeft moeite met de pengreep, knippen/ kleuren
• uw kind heeft problemen met schrijven (onleesbaar, langzaam, schrijfpijn)
• uw kind heeft moeite met het aanleren van nieuwe vaardigheden, zoals fietsen en zwemmen
• uw kind valt veel en heeft moeite met zijn evenwicht
• uw kind kan niet mee komen met leeftijdsgenootjes
• uw kind zit veel aan de kant; heeft angst om te bewegen, voelt zich buitengesloten
• uw kind heeft moeite met zichzelf aankleden of veters streken
• uw kind is snel vermoeid/ kan bijvoorbeeld het tempo bij sporten niet bij houden
• uw kind heeft gewrichtsklachten
• uw kind heeft een sportblessure of overbelastingsklachten
• uw kind heeft groeigerelateerde klachten
• uw kind heeft orthopedisch letstel zoals bijvoorbeeld een gebroken been.
• uw kind heeft ademhalingsproblematiek
• uw kind heeft houdingsproblemen
• uw kind heeft hoofdpijnklachten
• uw kind heeft langdurige pijn- of vermoeidheidsklachten zonder duidelijke medische oorzaak

Herkent u één van de bovenstaande hulpvragen bij uw eigen kind, of speelt er bij uw kind wat anders en vraagt u zich af of kinderfysiotherapie hulp kan bieden? In beide gevallen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen; we staan u graag te woord!
U kunt zonder verwijzing komen, of doorverwezen worden via het consultatiebureau, de huisarts, de medisch specialist, of de leerkracht.