Behandelindicaties

Zuigeling/baby: leeftijd 0-2

Er kan sprake zijn van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling vanwege allerlei verschillende redenen.

Fysiotherapie kan op deze leeftijd bijvoorbeeld ingezet worden bij:

 • Een voorkeurshouding evt in combi met een scheef hoofdje
 • een lage spierspanning of juist een hoge spierspanning (overstrekken).
 • eenzijdig bewegen.
 • Kinderen met een achterstand in de motorische ontwikkeling
 • huilbaby.
 • billenschuiver.
 • orthopedische klachten.
 • neurologische aandoeningen
 • kinderen met verschillende syndromen, zoals bijvoorbeeld syndroom van Down, Prader Willi syndroom, e.d
 • kinderen met verschillende congenitale aandoeningen als klompvoetjes, spinale spieratrofie, spina bifida, e.d.
 • kinderen met een cerebrale parese
 • te vroeg geboren kinderen (prematuur of dysmatuur kind).
 • Erbse parese ten gevolge van de bevalling.

Peuters & kleuters: leeftijd 2-4

Vanaf deze leeftijd worden vaak afwijkingen of achterstanden gesignaleerd, omdat de eisen t.a.v. de motorische vaardigheden en zintuiglijke prikkelverwerking worden verhoogd. Moeilijkheden die ontstaan, zijn vaak het gevolg van een verstoorde sensomotorische ontwikkeling.

Fysiotherapie kan op deze leeftijd bijvoorbeeld ingezet worden bij:

 • Achterstand motorische ontwikkeling ten opzichte van leeftijdsgenootjes
 • Kinderen die onhandigheid zijn en bijvoorbeeld veel struikelen
 • Afwijkend looppatroon: naar binnen of naar buiten lopen, tenenlopen etc.
 • Lage of hoge spierspanning.
 • Verkeerde houding.
 • Moeite met gymnastiek op school
 • Overbeweeglijkheid / rusteloosheid.
 • Fijne motoriekproblemen zoals bij knippen/knutselen/schrijven/tekenen.
 • Orthopedische afwijkingen.
 • Neurologische problemen.
 • Status na fracturen en immobilisatie (gips/tape).
 • Overgevoeligheid; verstoorde sensomotorische ontwikkeling

Oudere kinderen

Bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en op het functioneren in een groep. Kinderen van deze leeftijd zijn zich vaak bewust van het feit dat ze anders bewegen of meer moeite hebben met hun motoriek dan hun leeftijdsgenoten. Dit kan sociaal-emotionele problemen met zich meebrengen.

Fysiotherapie kan op deze leeftijd bijvoorbeeld ingezet worden bij:

 • faalangst
 • achterblijven motorische ontwikkeling
 • schrijfproblemen
 • orthopedische klachten
 • klachten gerelateerd aan groei
 • klachten gerelateerd aan sport
 • sportblessures
 • jeugdreuma
 • houdingsproblematiek
 • ademhalingsproblematiek