Corona

Corona informatie

Graag informeren wij u over de maatregelen die Lutmers Kinderfysiotherapie neemt om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, om zo u en onze werknemers op een verantwoorde manier te blijven verwelkomen in onze praktijken. Wij volgen de actuele richtlijnen die het RIVM en de GGD voorschrijven: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.

Als praktijk doen we er alles aan om met de huidige stand van zaken u te blijven helpen maar ook onze kwetsbare cliënten te beschermen. Op al onze vestigingen hangt een overzicht van onze maatregelen. Instructies dienen ten alle tijden en direct na communicatie te worden uitgevoerd.

Update vrijdag 8 mei 2020
Corona update 9

Afgelopen woensdag 6 mei 2020 maakte het kabinet tijdens de persconferentie nieuwe maatregelen bekend. Voor onze beroepsgroep KNGF was dit aanleiding om het stappenplan van 30 april jl. opnieuw onder de loep te nemen en daaruit volgden enkele aanpassingen.

De belangrijkste boodschappen zijn:
Handhaaf binnen de praktijk de geldende regels omtrent ‘social distancing’
Voorafgaand aan een fysieke behandeling blijft een triage op COVID-19 verschijnselen essentieel. Onze therapeuten zullen u daarom voorafgaand altijd de volgende vragen stellen: heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)? Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad? Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten? Of is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
Een consult op afstand is een overweging, maar fysieke behandeling mogen weer gewoon gepland worden waar dit meerwaarde heeft.
Voor een patiënt zonder COVID-19 symptomen geldt dat een behandeling 1 op 1 plaatsvindt. Een behandeling in de thuissituatie kan gewoon plaats vinden. Op verzoek dragen we mondkapjes en handschoenen.
Wat verder blijft gelden zijn onze al eerder opgestelde regels omtrent de 1,5 meter afstand en hygiëne. Zie hiervoor ons uitgebreide document onder ‘veelgestelde vragen’.