HUISREGLEMENT

Zo gaan we met elkaar om bij fysiotherapie Lutmers.

Wij vinden het belangrijk dat u zich bij ons zo prettig mogelijk voelt. Daarom hebben wij onderstaande huisregels opgesteld, gebaseerd op algemeen aanvaarde omgangsvormen. Wij vragen u kennis te nemen van deze huisregels en u hieraan te houden. Een prettige omgeving maken we immers samen.

Wanneer u een afspraak heeft;

Wanneer u gebruik maakt van de oefenruimte;