Peuter en kleuter

Peuter/Kleuter

Het belangrijkste kenmerk van de peuterfase is de ontwikkeling van onafhankelijkheid en zelfbeheersing. Een peuter wordt in deze periode vaardiger op het gebied van grove en fijne motoriek. Ze ontdekken de wereld door volop te bewegen, te voelen en eindeloos te herhalen. Hiermee leert het zijn eigen mogelijkheden kennen en groeit met de dag het zelfvertrouwen.
De kleuterfase is de fase van 4-6 jaar. Van een peuter die voortdurend toezicht en aandacht van ouders of verzorgers nodig heeft, verandert het kind in een kleuter die naar de kleuterschool gaat en langere tijd alleen of met vriendjes en vriendinnetjes kan spelen. Kleuters zijn een en al lenigheid en enthousiasme. Gooien, vangen, rennen, springen, klauteren, tegen en bal aanschoppen, op 1 been staan; het is een fase vol beweging. Daarnaast is mee kunnen doen op het schoolplein heel belangrijk voor een kind. Niet alleen fysiek maar ook mentaal blijkt uit onderzoek. Ook de fijne motoriek gaat vooruit: kleuters kunnen cirkels en vierkanten tekenen en al enkele blokletters soms schrijven. En natuurlijk prachtige knutselwerkjes maken!

Wat kan kinderfysiotherapie Lutmers betekenen?

Waar veel kinderen al spelenderwijs en door herhaling hun motorische repertoire steeds verder uitbreiden, kan het zijn dat uw kind hier meer moeite mee heeft. Het lukt niet om mee te doen met andere kinderen en dat frustreert. Bij problemen met de fijne en/of met de grove motoriek kan kinderfysiotherapie uitkomst bieden.
Het motorisch niveau van uw kind zal in kaart worden gebracht middels onderzoek. Dit kan zowel thuis als op de praktijk plaatsvinden. Behandeling, voorlichting en adviezen zullen al spelenderwijs zo goed mogelijk aansluiten bij de situatie van u en uw peuter. U krijgt als ouders handige tips & oefeningen om uw kindje zo optimaal mogelijk te stimuleren in zijn/haar motorische ontwikkeling.

Voorbeelden van hulpvragen kunnen zijn:

• Uw kind is een billenschuiver
• Uw kind is een tenenloper
• Uw kind staat met de voetjes naar binnen, of juist naar buiten gedraaid
• Uw kind is onhandig
• Uw kind valt en struikelt regelmatig
• Uw kind heeft moeite met grofmotorische vaardigheden( zoals rennen, springen of klauteren)
• Uw kind heeft moeite met fijnmotorische vaardigheden (zoals knippen, plakken, knutselen of tekenen)
• Uw kind is snel moe en wil vaak gedragen worden
• Uw kind heeft angst om te bewegen; durft bijvoorbeeld in de speeltuin niet te klimmen en te klauteren; heeft moeite met op- en afstapjes etc.
• Uw kind ontwikkelt zich anders of langzamer dan leeftijdsgenootjes
• Uw kind is erg druk en ziet geen gevaar
• Uw kind heeft moeite met bewegen na een ongeluk, operatie of breuk
• Uw kind geeft duidelijk pijn aan bij bewegen
• Uw kind heeft moeite met leren fietsen of zwemmen
• Uw kind heeft een syndroom
• Uw kind heeft een hart- en/of longaandoening

Herkent u één van de bovenstaande hulpvragen bij uw eigen kind, of speelt er bij uw kind wat anders en vraagt u zich af of kinderfysiotherapie hulp kan bieden? In beide gevallen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen; we staan u graag te woord!
U kunt zonder verwijzing komen, of doorverwezen worden via het consultatiebureau, de huisarts, de medisch specialist, of de leerkracht.