Vergoeding

Verwijzing

U mag naar de kinderfysiotherapeut komen met verwijzing
van de huisarts maar ook zonder. Dit noemen we directe toegankelijk. ( DTF)
Een rapportage naar de huisarts zijn we dan verplicht.

Vergoedingen

Kinderfysiotherapie wordt 18 keer vergoed vanuit de
basisverzekering. Daarna is de vergoeding afhankelijk van uw
aanvullende verzekering.
Een kinderysiotherapeutische behandeling valt niet onder het
eigen risico.
Voor kinderen met een chronische aandoening wordt
kinderfysiotherapie volledig vergoed.

We hebben een contract met alle verzekeringsmaatschappijen

Voor de verzekeraars met wie wij een contract hebben,
declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekering. De tarieven van kinderfysiotherapie kunt u bij uw verzekering opvragen

Behandeling aan huis

Kinderen van 0 tot 2 jaar behandelen we aan huis.