VERGOEDINGEN

Verwijzing en vergoeding

Kinderfysiotherapie valt binnen het basispakket (0-18 jaar) en niet onder het eigen risico. Praktijk Lutmers heeft contracten met alle zorgverzekeraars, hierdoor worden per indicatie de eerste 18 behandelingen kinderfysiotherapie vergoed. Wanneer uw kind aanvullend verzekerd is, heeft het vrijwel altijd recht op extra behandeling. U kunt dit bij uw verzekeraar nakijken.

Chronische aandoening?

In geval van chronische problematiek gelden er andere voorwaarden, waardoor een kind afhankelijk van zijn of haar aandoening onbeperkt kinderfysiotherapie kan krijgen. Dit kan per jaar veranderen. Een verwijzing van de specialist is bij een chronische indicatie noodzakelijk.

 

Wel of geen verwijzing nodig?

Onze praktijk is direct toegankelijk, dat betekent dat een verwijzing van de arts niet nodig is.

Een uitzondering is kinderfysiotherapie aan huis en op school; hiervoor is altijd een verwijzing nodig van een arts. Huisarts, specialist en het consultatiebureau zijn verwijzers.

Afspraken die niet 24 uur van te voren worden afgezegd worden volledig in rekening gebracht.