SCHOOLGAAND
KIND

Het schoolgaande kind

Op deze leeftijd wordt het sociale aspect van het bewegen, het meedoen ook steeds belangrijker.

Kinderen kunnen motorisch steeds meer en dit zie je terug in hun motorische vaardigheden. Deze worden steeds complexer, waardoor ook veel meer interactie met anderen mogelijk is.

Sport- en spelactiviteiten vragen inzicht en variatie van de motoriek.

Daarnaast wordt de eisen voor de fijne motoriek ook steeds verfijnder. Het schrijftempo gaat bijvoorbeeld omhoog. Veel bewegingen verlopen inmiddels geautomatiseerd; hetgeen betekent dat het kind niet meer over na hoeft te denken.

Wat kan kinderfysiotherapie
Lutmers betekenen?

Als de motorische ontwikkeling niet zo makkelijk verloopt dan kunnen wij, als kinderfysiotherapeuten, vaak goed helpen om in een 1 op 1 situatie deze motorische vaardigheden te trainen. Dit kan zowel om grofmotorische vaardigheden zoals gooien, vangen, rennen, klimmen etc gaan, als om fijnmotorische vaardigheden, zoals bijvoorbeeld het schrijven.

Het motorisch niveau van uw kind zal in kaart worden gebracht middels onderzoek. Dit vindt op de praktijk plaats. Behandeling, voorlichting en adviezen zullen al spelenderwijs zo goed mogelijk aansluiten bij de situatie van u en uw kind.

Uiteraard kunnen wij ook hulp bieden bij sport- en groeigerelateerde klachten. Inzicht in de klacht is hierbij heel belangrijk. 

Voorbeelden van
hulpvragen kunnen zijn:

Herkent u één van de bovenstaande hulpvragen bij uw eigen kind, of speelt er bij uw kind wat anders en vraagt u zich af of kinderfysiotherapie hulp kan bieden? In beide gevallen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen; we staan u graag te woord!

U kunt zonder verwijzing komen, of doorverwezen worden via het consultatiebureau, de huisarts, de medisch specialist, of de leerkracht.